Best books

Archives

Blijven we een fatsoenlijk land? (Dutch Edition) by Nicole Teeuwen,Mary van den Wijngaart,Hans Moors

By Nicole Teeuwen,Mary van den Wijngaart,Hans Moors

De verzorgingsstaat is een huge uitvinding, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van Nederland. Nu staan we aan de vooravond van een grootscheepse hervorming van die verzorgingsstaat.
Gemeenten komen aan het roer. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van goede, passende zorg. Burgers krijgen een grote rol. Gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars komen in nieuwe onderlinge verhoudingen te staan. Het is een ingrijpende hervorming, die zich tamelijk stilzwijgend voltrekt. wish zoals altijd gaat het geschreeuw over geld.

Wat leveren de decentralisaties op voor de burger? Daar gaat het consistent with slot van rekening om. Wat moeten gemeenten doen én laten om een lokaal sociaal stelsel tot wasdom te laten komen? Kunnen gemeenten het echt beter maken voor de burger? En hoe krijgen burgers er vertrouwen in?
Dit boek bevat geen list of recepten. Maar het formuleert antwoorden op vragen over hoe gemeenten, aanbieders van woon-, zorg- en welzijnsdiensten en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben deze stelselwijziging gaan opvangen.

Kies! En stel niet uit! Maak geen protocollen, maar ethische afwegingen! Hoe? Dat leest u in dit boek.

`Hoe moet het verder met de verzorgingsstaat? Wie dat wil weten kan zijn examine beginnen met het lezen van dit boek.
Maarten van Rossem

`Er is geen multinational die op een verantwoorde manier sixteen miljard weet weg te zetten. Nu moeten we het met four hundred gemeenten doen.
Alex Brenninkmeijer

`Uiteindelijk moet er gewoon een besluit worden genomen. Wat doen we wel en niet? En dan komt het aan op gevoel en intuïtie van een bestuurder: doe ik het goede?
Kim Putters

Show description

Read or Download Blijven we een fatsoenlijk land? (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

Zionoco (Ulysses klassieken) (Dutch Edition)

Rabbijn Sol Mayer, leidsman van een grote New-Yorkse synagoge, wordt verliefd op een niet-joodse zangeres. Hij is getrouwd, maar de liefde is sterker dan de belofte zijn echtgenote te dienen. De liefde blijft niet geheim en berooft Sol van zijn huwelijk, synagoge, huis en salaris. Een reis naar de berg Zionoco in het Amazonegebied moet Sol de rust geven waarnaar hij uiteindelijk verlangt.

De kinderkaravaan (Ploegsma kinder- & jeugdboeken) (Dutch Edition)

In 1844 trokken zeven kinderen helemaal alleen door het verre westen van Noord-Amerika, dat toen nog een gevaarlijke, ruige wildernis used to be. Ze waren op weg naar Oregon. Het werd een barre tocht langs ongebaande wegen, door hagel- en sneeuwstormen. Ze hadden geen voedsel en geen water, en 's nachts in de duisternis gloeiden de ogen van wolven.

Een droomjeugd (Dutch Edition)

In Een droomjeugd beschrijft Catherine Millet haar kindertijd, in een poging te begrijpen hoe ze iemand is geworden die voortdurend detailed onder woorden wil brengen wat ze ziet, gedreven door een volkomen onbevooroordeelde nieuwsgierigheid. Millet is opgegroeid met ouders die dagelijks ruziemaakten, en die omgeving van geestelijk geweld heeft haar voor het leven gevormd.

Additional info for Blijven we een fatsoenlijk land? (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.83 of 5 – based on 10 votes

Comments are closed.